NieuwBalans
nieuwBalans

Massage praktijk

Privacy Verklaring 
NieuwBalans Massage voor bedrijven en particulieren 

Persoonsgegevens die worden verwerkt
NieuwBalans  kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van NieuwBallans.
NieuwBalans kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Geen verslaglegging van behandelingen
Nieuwbalans zal geen verslagen of dossiers bij houden van behandelingen, of iets van dien aard op een computer vastleggen. 

Er zullen geen behandeladviezen en/of de behandeling zal niet besproken worden via E mail of andere tekstbericht verwerkers.

Iedere behandeling is nieuw, een behandeling wordt zonodig mondeling begeleid door een persoonlijk gesprek. Waarbij strikte geheimhouding bij ons voorop staat. 

Waarom NieuwBalans gegevens nodig heeft
NieuwBalans  verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Ook verwerkt NieuwBalans gegevens voor het uitvoeren van massages op locatie. 

Daarnaast kan NieuwBalans uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst.

NieuwBalans verwerkt ook persoonsgegevens indien wij hiertoe verplicht zijn, bijvoorbeeld onze belasting aangifte. 

Hoe lang NieuwBalans gegevens bewaart
NieuwBalans bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Bij overeenkomst zijn wij wettelijk  verplicht factuur gegevens 7 jaar te bewaren. 

 

Delen met anderen
NieuwBalans verstrekt persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. 

Zoekmachines zoals bijvoorbeeld Google
Er worden geen bezoek resultaten opgeslagen ten behoeve van NieuwBalans of ten behoeve van de website NieuwBalans. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar frank@nieuwbalans.nl NieuwBalans zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen
NieuwBalans neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door NieuwBalans verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met NieuwBalans op via frank@nieuwbalans.nl

NieuwBalans is als volgt te bereiken:
Anton de Haenstraat 2 / 2563 BS Den Haag / Telefoon: 0630498066 / Email: frank@nieuwbalans.nl / Website: www.nieuwbalans.nl / KVK 56758138

Zie PDF van de Privacyverklaring